Psychologické aspekty pomáhání 2016

Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

pořádá ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 mezinárodní konferenci na téma

Psychologické aspekty pomáhání 2016



Srdečně zveme na toto pracovní a společenské setkání.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 03. 2020