Program konference

Přednášející, kteří přijali pozvání ke zvané přednášce na konferenci:

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
MUDr. David Skorunka, Ph.D.
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
doc. PhDr. Radomír Masaryk, Ph.D.


9. listopadu 2021
Aula Ostravské univerzity
10:00
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
zahájení konference, přivítání
10:10
doc. PhDr. Radomír Masaryk, Ph.D.
Zmeny k lepšiemu(?): ako prežiť na rozhraní post-socialistickej a výkonovo orientovanej akadémie
11:00
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Pomáhám a nedaří se
12:00
obědová pauza
13:15
doc. PhDr. Alena Slezáčková
Naděje v kontextu duševního zdraví: empirické poznatky a aplikační možnosti
14:00
MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Narativní citlivost; Integrace psychologie a psychoterapie do medicíny
14:45
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
Jak na studium psychologie: hrozby a příležitosti
15:10
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Proč se změna k lepšímu tak často nedaří? Dá se s tím něco dělat?
15:30 - 16:00
přestávka na kávu
16:00 - 18:00
Aktuální problémy Kateder psychologie a dalších institucí - setkání
18:00
překvapení večera, kuloáry a přechod do restaurace
19:00 - 22:00
občerstvení
 
Přednášková místnost u auly
16:00
Mgr. Matěj Střítezský
Etická dilemata v klinické psychologii jako konflikt hodnot
16:20
Mgr. Kateřina Potyszová
Projekt Parafilik: terapeuticko-poradenské intervence u osob s parafilní preferencí
16:40
MUDr. Kateřina Duchoňová
Terapie příchozích a její specifika
17:00
Helena Vontorčíková, BA
ACT- kognitivně-behaviorální psychoterapeutický přístup 3. vlny
17:20
Mgr. Karel Pavlica, Ph.D.
Některé aspekty poskytování psychologické nebo psychoterapeutické péče trans a nebinárním lidem
17:40
Posterová sekce 1
18:00
překvapení večera, kuloáry a přechod do restaurace
19:00 - 22:00
občerstvení
 
10. listopadu 2021
Aula Ostravské univerzity
9:00
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Percepce pracovní zátěže zaměstnanců v sociálních službách
9:20
doc. PhDr. František Baumgartner
Motivace k myslivecké činnosti ve vztahu k osobnostním charakteristikám
9:45
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Psychologie užívání jazyka: Vliv kontextu a kultury v psychologicko-lingvistickém výzkumu
10:30 - 10:45
přestávka na kávu
10:45 - 11:10
PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
Stabilita a změna prosociálních hodnot u lidí s různými trajektoriemi životní dráhy
11:10 - 12:00
prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.
Mobbing
12:00 - 12:30
Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, Ph.D.
Situačno-motivačné faktory tabakového správania: predstavenie a pilotné overenie dotazníka
rozloučení
 
Přednášková místnost u auly
9:00
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Školní úspěšnost: Liší se představy vyučujících?
9:45
Mgr. Jan Hynek
Zkušenosti studentů VŠ s nevhodným chování učitele na základní a střední škole
10:00
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Podpora studentů s poruchou autistického spektra na VŠ
10:30 - 10:45
přestávka na kávu
10:45
Posterová sekce 2
11:10 - 12:00
PhDr. Petr Nilius, Ph.D.
Metodická podpora pracovníků ŠPP v Ostravě Porubě
rozloučení


Konference byla podpořena Statutárním městem Ostrava v rámci projektu s názvem Kvalitní studijní programy jako klíčový prvek přípravy odborníků na FF OU II, ev. č. smlouvy 1011/2021/ŠaS.

logo města Ostrava


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2022