Jak se k nám dostanete

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Konference proběhne v prostorách
auly Ostravské Univerzity
budova B
Českobratrská 1182/16
701 03 Moravská Ostrava


Prostory konání společenského
večera budou upřesněny.

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 02. 2022