O konferenci

Cíl konference

Cílem konference je prezentace a výměna odborných poznatků z oblasti psychologie mezi odborníky z akademické, poradenské a klinické oblasti. Součástí konference budou ústní příspěvky v odborných sekcích, workshopy a posterová sekce. Z prezentovaných příspěvků bude vydán recenzovaný sborník. Z vybraných příspěvků bude sestaveno speciální číslo časopisu Psychologie a její kontexty.

Programový a organizační výbor konference


Kontakty

Libuše Staníčková (sekretářka katedry psychologie)
email:
telefon: +420 553 46 1951

Adresa pořadatele

Katedra psychologie
Filozofická fakulta Ostravské Univerzity
Reální 5
701 03 Ostrava
Česká republika

Místo konání konference

Konference proběhne v prostorách auly Ostravské univerzity na adrese Českobratrská 1182/16, Moravská Ostrava, 701 03.

Prostory konání společenského večera budou upřesněny.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 09. 2021