O konferenci

Cíl konference

Cílem konference je prezentace a výměna odborných poznatků z oblasti pomáhání, prosociálního a altruistického chování mezi odborníky z akademické, poradenské a klinické oblasti. Součástí konference bude plenární zasedání za účasti významných odborníků a jednání v odborných sekcích. Z prezentovaných příspěvků bude vydán recenzovaný sborník.

Vědecký výbor

 • doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
 • prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

Organizační výbor

 • doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
 • Mgr. Josef Kundrát
 • Mgr. Klára Machů, Ph.D.
 • Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
 • doc. PhDr. Maria Vašutová, Ph.D.

Kontakty

 • Libuše Staníčková (sekretářka katedry psychologie)
  email:
  telefon: +420 597 091 951
 • WWW: http://konferencepomahani.osu.cz
 • Adresa:
  Katedra psychologie
  Filozofická fakulta Ostravské Univerzity
  Reální 5
  701 03 Ostrava
  Česká republika

Důležité termíny konference

 • Termín pro registraci účastníků do 10. října 2016
 • Uhrazení konferenčního poplatku na účet konference do 20. října 2016
 • Odevzdání příspěvku do sborníku e-mailem nejpozději do 31. prosince 2016
 • Termín konání konference: 9. - 10. listopadu 2016
 • Středa 9.11.2016, 9:00 - registrace účastníků
 • Středa 9.11.2016, 13:00-18:00 - hlavní program
 • Čtvrtek 10.11.2016, 9:00-16:00 - hlavní program
 • Ve středu 9.11.2016 se bude konat společenský večer.
 • Termín vydání sborníku na webových stránkách konference: 31. května 2017

Informace k registraci

Všichni zájemci o účast na konferenci se musí do 10. října 2016 registrovat prostřednictvím formuláře, v němž, v případě aktivní účasti, vyplní anotaci svého příspěvku. Po jeho odeslání obdrží účastník e-mailem pokyny k platbě konferenčního poplatku. Přihlášku na konferenci, která je k dispozici na hlavní stránce konference zašlete na e-mailovou adresu: .

Konferenční poplatek

 • 1.200 Kč pro účastníky, kteří se chtějí zúčastnit i společenského večera.
 • 800 Kč pro účastníky, kteří se nechtějí zúčastnit společenského večera.

Konferenční poplatek je nutné uhradit do 20. 10. 2016.

Potvrzení platby (faktura) bude účastníkům vydáno při prezenci.

Z konferenčního poplatku budou hrazeny konferenční materiály, sborník příspěvků, kávové přestávky a společenský večer.

Dodatečné informace k platbě pro zahraniční účastníky:
IBAN:CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
BIC (SWIFT) kód banky:CNBACZPP
Název a adresa banky:Česká národní banka, ul. Nádražní, Ostrava
Název a adresa přijímatele:Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava

Prezentace příspěvků

Pro příspěvky bude vyhrazeno 15 minut + 5 minut diskuse. Jednacími jazyky budou čeština, slovenština a angličtina. K dispozici bude dataprojektor a notebook.

Pokyny pro příspěvky do sborníku

Prezentované a pozitivně recenzované příspěvky budou zařazeny do Sborníku konference.

Pokyny pro autory jsou k dispozici na hlavní straně konference.

Ubytování

Ubytování si zajišťuje a hradí každý účastník sám. Podrobnou nabídku včetně kontaktů najdete na stránkách města.

Doporučujeme Vám:


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 03. 2020